fbpx

Chcete se přihlásit do soutěže Invest Day? Vyplňte následující přihlášku:

Möchten Sie sich zum Wettbewerb Invest Day anmelden? Füllen Sie folgendes Formular aus:

Přihláška do Invest Day

Studuji vysokou školu / Ich studiere an der Hochschule/Universität:
Souhlasím s pravidly soutěže uvedenými investday.ef.jcu.cz a přihlašuji se do soutěže se do soutěže Invest Day / Ich bin mit den Invest-Day-Regeln (siehe investday.ef.jcu.cz) einvestanden und ich melde mich zum Wettbewerb an
captcha